Cách chạy app React Native sử dụng Genymotion với PHPStorm?

Mọi người cho em hỏi là có cách nào chạy app android React native sử dụng PHPStorm kết hợp với GenyMotion đc ko ạ? Như Android Studio với GenyMotion ấy ạ

PhpStorm không phải công cụ toàn năng bạn ạ.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?