Các lỗi trên xampp


sao em hong mở star được vậy mn? em cho nó chạy lại mà vẫn vậy, chỉ em cách khắc phục với ạ

1 Like

Khả năng cao là sai đường dẫn rồi

Bạn thử thực hiện các bước sau xem nhé:

  1. Kiểm tra xem Tomcat đã được cài đặt trên XAMPP hay chưa bằng cách vào thư mục cài đặt XAMPP và kiểm tra xem thư mục tomcat có tồn tại hay không. Nếu thư mục tomcat không tồn tại, bạn cần cài đặt Tomcat trên XAMPP bằng cách tải xuống và cài đặt phiên bản Tomcat phù hợp với phiên bản XAMPP của bạn.
  2. Kiểm tra xem Tomcat đã được kích hoạt trên XAMPP hay chưa bằng cách vào XAMPP Control Panel và kiểm tra xem Tomcat có được chọn và bật hay không. Nếu không, hãy chọn và bật Tomcat.
  3. Nếu Tomcat đã được cài đặt và kích hoạt trên XAMPP nhưng vẫn gặp phải lỗi “Tomcat Not Found!”, thử khởi động lại XAMPP và kiểm tra lại

Chúc bạn học lập trình vui vẻ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?