Các kỹ sư có cần nhất thiết phải vẽ đẹp như hoạ sĩ không?


(Hong Tran) #1

Hay chỉ cần biết vẽ kỹ thuật là được …


(Phạm Tiến Đạt) #2

theo mình nghĩ nếu trình bày ý tưởng thì vẽ phác thảo thôi. còn nếu thiết kế sản phẩm thì phải vẽ chi tiết, nhưng không đến nỗi như họa sĩ


(Socola Đại Ca) #3

toàn vẽ biểu đồ use case với sơ đồ phân rã chức năng thì cũng k cần đến mức phải như hoạ sĩ


(Florastamine) #4

Không

Nhưng một số thứ cần nắm vững nếu muốn vẽ dù làm họa sĩ hoặc kĩ sư là perspective (tỉ lệ), shading (tô bóng)

Edit: bao quát luôn cả kỹ sư kiến trúc, vì thớt không nói rõ, nhưng nếu chỉ vẽ diagram thì cứ vẽ được stickman là được.


(Bò Lúc Lắc) #5

đó là 2 phạm trù khác nhau mình nghĩ vậy, kỷ sư cần nét vẽ chính xác, họa sĩ cần nét vẽ nghệ thuật, người kỹ sư chưa xác có thể vẽ nghệ thuật cũng như người họa sĩ chưa chắc vẽ chính xác được


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?