Các bác đọc hàm trim với concat trong java như thế nào?

java

(Trần Nguyên Kha) #1

Ở đây mình không bàn về ý nghĩa của các hàm này trong java mà mình chỉ hỏi vui là các bạn đọc các hàm này như thế nào? Cứ mỗi lần nhìn thấy 2 hàm này là mình thấy mắc cười =))


(!IsProgrammer) #2

:smile:

     trim=trim.replace("tr","ch");  
     concat=concat.replace("t","c");

(Trần Nguyên Kha) #3

1 bác nghĩ bậy ùi :joy::joy:


(Nguyễn Đình Anh) #4

“trim” và "con cát " :wink:


(anon10709737) #5

Tờ rim và con cát. Rất đơn giản.

P/s: topic này có thể sẽ bị flag vì nội dung 18+(có khả năng là vậy)


(Trần Nguyên Kha) #6

chắc tui chuyển qua học c++ đây. Java bậy quá :v


(Madafaker) #7

chim , con *** , resource mình hay đọc rì sụt nghe tục vãi …:smiley:


(!IsProgrammer) #8

Một hôm gõ search “java” vô tình để thiếu chữ “a” ở cuối :laughing:


(Trần Nguyên Kha) #9

thế là bạn có thêm chữ a vào không?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?