Build app winform có cần cài .net?

Hi mọi người, hiện tại e đang dự kiến qua bên c# winform để làm phần gui nhưng em có 1 thắc mắc là khi build ra thì người dùng có cần cài .net framework không? Tại em thấy 1 số app yêu cầu phải cài .net framework

Đương nhiên, nhưng không phải là SDK vì họ không phải là người phát triển/ lập trình. Người dùng sẽ phải cài cái gọi là .NET Framework Client Profile. Trong thực tế, có đến 80% khả năng trên máy người dùng đã có cái này, hoặc để chắc ăn hơn, khi làm bộ cài đặt bạn hiện lên thông báo yêu cầu người dùng cần cài (đúng phiên bản ngang với SDK mà bạn dùng phát triển để tính tương thích cao) để có thể chạy được phần mềm (đây là cách mà các phần mềm viết trên nền .NET thường làm)

1 Like

tuỳ phiên bản .net bạn chọn để build.
win10 và win11 mới nhất thì được cài sẵn .net framework 4.8
nếu bạn sử dụng .net core hoặc .net 5+ thì bạn sẽ cần yêu cầu người dùng cài thêm phiên bản .net runtime mà bạn đã chọn để build app

ví dụ khi build bạn chọn target là .net 8 -> yêu cầu người dùng cài .net 8 runtime
còn khi build bạn chọn target là 4.8 thì hầu hết các máy win10 và win11 sẽ chạy được không cần cài thêm runtime

2 Likes

Hiện tại, windows đã tích hợp một số version net ngay từ ban đầu (tùy từng version windows).

Nếu app của em sử dụng version đã cài sẵn thì không cần. Còn lại thì tất nhiên là phải cài thêm.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?