Build app clean -> check ra virus

mình có down resource trên github thì đem về build lần đầu, đưa lên host tải xuống thì ok không cảnh báo gì
thay favicon, thay đổi chút ở assembly name rồi build thì vứt lên host tải xuống trình duyệt cảnh báo nguy hiểm
cụ thể là cứ build ra mình dính con trojan này: Trojan.Malware.300983.susgen
các bác có hướng giải quyết tư vấn em với ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?