Browser dính virus, nhờ mọi người tìm nguồn của quảng cáo trong web

ai biết giúp mình. mình k biết đã cài pm gì hay làm gì mà cái qc này hiện rất nhiều.
WEB nào nó cũng hiện luôn. giờ có cách nào để gỡ bỏ nó không
Mình đã gỡ bỏ google chrome bằng yourunsistall (tất cả reg luôn).
Nhưng thử mở bằng firefox thì cũng bị dính. T_T
Ai biết giúp mình. tks all

Uhm… Có thể đã dính malware rồi, hồi đó mình cũng từng bị do tải quá nhiều chương trình crack, không rõ nguồn gốc, blablabla nên bị. Bạn vào thử Task Manager (taskmgr) xem có tiến trình lạ hay không? Hay bạn thử quét virus/malware đi.
Nếu sau nhiều nỗ lực mà vẫn thất bại thì cài lại win :)) hay chuyển sang linux cho lành. Linux có khá ít virus với lại toàn cài đặt bằng hàng chính hãng thì khó bị dính lắm.

1 Like

sau khi tìm thì mình thấy có cái IDM là kbthuong. mình đã gớ bỏ nhưng có duy nhất file này k xóa đc

Để xem tiến trình nào đang xài cái dll đó thì bạn dùng lệnh (trên cmd): tasklist /m IDMShellExt64.dll và bạn cũng nên kết thúc các tiến trình của IDM đang chạy còn sót lại. Bạn nên duyệt thử thư mục %appdata% và thư mục file tạm.

Mình tham khảo lệnh đó tại đây.

cảm ơn bạn. cho mình hỏi thêm mình vào task manager thì thấy
2 dòng đầu không thấy user có phải là virut k bạn

Không phải nha bạn, cái đó là tiến trình của hệ thống. Trước mình chơi ngu, thử xem khi tắt nó thì như thế nào, và kết quả thì chắc nhiều người đoán được, đó là nguyên cái BLUE SCREEN OF DEATH đập dzô trong mặt. Haha. Trong taskmgr, bạn nên thêm cột commandline để biết tiến trình chạy từ đâu, nó đang làm gì, hay bạn sử dụng “phiên bản” tốt hơn là Process Explorer để biết cái nào đã gọi nó.

:))) mình có dùng lệnh cmd như bạn nói. thì kq ra explore. mình bật task tắt luôn :slight_smile: nên vừa phải mở máy lại :joy: . mà sau khi mở máy lại mình đã xóa đc file IDM :))) . khó hiểu qá.
cảm ơn bạn nhé

Khi lỡ tắt nhầm explorer thì bạn cũng hãy fancy đi. Hãy chọn File->New (process? program? Đại loại là có ý tạo tiến trình mới) rồi nhập explorer vào và boom!!! thành công :penguin: Lâu quá không xài win nên quên hết ba cái đó luôn.
P/s: đem cái đó troll bạn bè thì tình bạn nó đậm đà làm sao :heart:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?