Box-shadow cho hình tròn

Các bác cho em hỏi làm thể nào để css box-shadow cho hình tròn ạ. Em css n cứ shadow cho 2 trục x, y mà không làm quanh viền được ạ

bạn border-radius:50%; cho cái ảnh chưa ?

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?