Boolean in Java

Có cách nào để khi mình input từ bàn phím 1 chuỗi và boolean chuỗi đó ra không ạ.
Em nhập trực tiếp trong code thì nó có thể boolean như:
boolean a = (true & false) & true;
thì nó sẽ return được thành false;
Nếu em cho nhập từ bàn phím:

Scanner sc = new Scanner(System.in);
boolean b = sc.nextBoolean();

và ghi thông số như biến a thì nó không xuất kết quả chính xác được.
Mong các bác giúp đỡ ạ

Cái này nó liên quan đến tính toán biểu thức trung tố hậu tố gì gì đó, cũng hơi phức tạp đấy

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?