Bổ sung class khi tạo 1 frame bằng javascript

Cho em hỏi là nếu khi tạo iframe ở dưới nhưng muốn thêm class khi tạo thì bổ sung như sao ạ

<script type="text/javascript">
	atOptions = {
		'key' : 'c9dcd7a98cd7ccf7f699f1601d8f197e',
		'format' : 'iframe',
		'height' : 90,
		'width' : 728,
		'params' : {}
	};
</script>

Dám hỏi trong đoạn code trên chỗ nào tạo iframe thế

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?