Biểu tượng pin bị mất

Máy em hôm qua bị mất cái biểu tượng pin, vao Taskbar settings thì thấy nó bị mất icon với cứ ở mãi 43% suốt (Như hình dưới)
image
Cho em hỏi bây giờ phải làm sao ạ?
Em cảm ơn ạ!

Rút nguồn ra thì máy bạn có tắt không, tắt là pin đi bụi nha, giống mình.

1 Like

Rút nguồn vẫn chạy bình thường anh ạ

Trước mình cũng bị, mình dùng sfc và dism chạy fix lỗi thì lại ngon, bạn thử coi sao.

// Chạy lần lượt các lệnh trong CMD với quyền Admin nhé
// Lệnh 1
sfc /scannow

//Lệnh 2:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
3 Likes

Đó là hư pin rồi bạn, máy chỉ chạy bằng nguồn thôi nên rút ra là cháu nó đi.

2 Likes

bạn chạy lệnh
powercfg /batteryreport
để xem pin có bị chay không hay máy tính không nhận pin

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?