Biến nhận giá trị từ điều khiển

Mọi người ơi cho mình hỏi biến nhận giá trị điều khiển này sử dụng thế nào vậy ạ :innocent:

Sử dụng thế nào thì có trong tài liệu rồi. Bạn đọc - học - hiểu và làm theo thôi. :rage:

5 Likes

Mình làm theo y chang nhưng lỗi bạn ơi,nó lỗi chỉ mục không xác định

Có viết form nhập từ HTML rồi gửi với phương thức POST chưa?

4 Likes

ờ cảm ơn nha,mình đi làm form đây,mình biết html và css rồi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?