Biến đặt trong method static thì có phải biến static không?

java

(Lính Mới) #1

hi there ! như tiêu đề cho em hỏi khi khai báo biến local trong method static thì nó cũng là biến static đúng không ạ ?


(明玉) #2

Điều đó chả quan trọng, tại vì ngoài ra còn nơi nào xài được biến local nữa đâu (ko tính trò return nhé)


(Thai Pham) #3

Các biến sử dụng trong static method chỉ là biến cục bộ và không phải là static. Biến static phải được khai báo ngoài method, tương tự như là các biến toàn cục (global scope). Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tìm hiểu kỹ về phạm vi (scope) của biến.


(Trần Hoàn) #4

Biến được khai báo trong method thì kết thúc trong method. Nếu method có return thì chỉ có đối tượng / giá trị được đưa ra chứ biến không còn, nếu đối tượng / giá trị đó mà không được gán cho một biến bên ngoài thì cũng sẽ bị xoá.

Trong Java thì không hẳn tồn tại global scope như C++, nhưng có thể dùng các biến public static cũng có tác dụng tương tự.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?