Bi virus mã hoá

malware
ransomware

(Dat Huynh) #1

May e bi virus đổi đuôi file tài liệu, có cách nào lấy lại dc du liệu ko ạ?


(Đào An) #2

Vĩnh biệt dữ liệu của e thôi, ko có cách nào đâu.


(明玉) #3

Kiếm coi có tool nào được viết chuyên trị cho con ransomware trong máy bạn không rồi thử xem. Còn không thì nếu bạn có đủ tiền thì đưa tiền cho hacker để lấy lại dữ liệu.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?