Bị lỗi deploy vercel sử dụng server expressjs

Chào mấy bác, nay em có viết 1 server expressjs sử dụng lib express-generator để tạo ra bộ cấu trúc của src code. Nay thử deploy lên vercel thì bị lỗi 404 not found :frowning:

Mấy bác giúp em với :sob:

cấu trúc của src:

lỗi trên vercel khi hoàn thành deploy:

Mình không rõ, nhưng bạn có thể thử deploy node app với Heroku hoặc Railway
Mình k chắc Vervel có support với Node app không

1 Like

Ok bác để e thử xem ntn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?