Bắt đầu Spring Framework cho người mới

Xin chào tất cả mọi người em bắt đầu muốn tìm hiểu về Spring trong Java cụ thể là java web.
Muốn được các anh chị đi trước có kinh nghiệm hướng dẫn bước đi sao cho đúng.
Cụ thể bắt đầu học cái gì trước nắm vững kiến thức nào ?
Và trang web học tập nào là tốt và nhanh cho người mới học,
Em cảm ơn rất nhiều
Em đã vững phần core và OOP rồi ạ.

Bạn đã học qua những framework nào cả java trước chưa, ví dụ như JSF hoặc Struts

1 Like

Dạ em chưa học với frame work nào anh ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?