Bắt đầu học C# thế nào

Em nên đặt câu hỏi cụ thể nhé, em đọc 2 bài này do anh viết, hướng dẫn cách học

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?