Bạn sẽ lựa chọn công ty nào


(Đoàn Trọng Hiếu 😂) #21

ý bác là phụ cấp gì nhỉ :v


(diep tin) #22

tiền OT, làm ngoài giờ thì phải có tiền ngoài giờ, chứ 1 ngày bác làm thêm 3 4 tiếng. rồi 1 tháng bác không được thêm 1 đồng tiền OT, bác chịu làm không?


(Phan Bá Hải) #23

Cũng hên là mình làm vài dự án cho khách hàng Nhật nhưng không phải maintain, migrate :laughing:
Trừ khoản Nhật họ khắt khe ra thì tất cả đều OK :laughing:


(cuti nguyen) #24

Âu Mỹ, vì hiện tại làm cho Âu Mỹ thấy đang tốt :v:


(Tao Không Ngu.) #25

Hi Đỗ Nhiên.
Chẳng biết nữa nhưng kiếm công tị product mà làm.


(Đoàn Trọng Hiếu 😂) #26

em làm cho cty Nhật, cty em tính lương OT khá tốt, chế độ khác cũng ổn
=> tùy cty chứ không phải là do cty Nhật


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?