Bạn muốn được nghe gì từ chủ đề làm app và game trên di động?

Chào mọi người,
Tháng trước, ở Sharing Coffee đã có nói chủ đề về HTML5.
Tháng này, chúng tôi sẽ tổ chức chia sẻ về chủ đề làm app và game trên di động. Các bạn mong muốn được nghe về những vấn đề gì từ chủ đề này? Vui lòng để lại comment, chúng tôi sẽ dựa vào những ý kiến của các bạn để có 1 buổi chia sẻ bổ ích.
Profile của speaker:
Andy Tian’s bio:

Andy is the CEO and co-founder of Asia Innovations, developer of Pepper
(碰碰), a new “gamified” mobile social app for the post 1990’s young
audience. PengPeng launched in June 2014 in China, and recently
surpassed 30mln users, making it one of the fastest growing social apps
world wide. Pepper is the first Chinese mobile social startup to be
featured on both CNN and WSJ. Pepper is also the first app to use HTML5
extensively, and created the record for highest traffic HTML5 game in
the world in 2015: peak daily page views of over 180mln.

Thanks,
Tài

5 Likes

Có thể là Xamarin :smiley: @huutaivn

1 Like

về winphone đi anh :smile:

Tuy lâu rồi nhưng nói về thư viện Andengine của Android đi anh :slight_smile:

Cảm ơn anh @huutaivn

Đạt đang xem xét có một Meetup Lần 3 vào tháng 9. Lần này mình sẽ tổ chức có định hướng và chất lượng hơn. Đạt cũng đang thảo luận với anh @huutaivn về vấn đề này.

Topic này để lấy ý kiến và đánh giá sở thích, mối quan tâm của cộng đồng DNH mình. Mọi người đóng góp ý kiến để mình sẽ tổ chức được nhiều buổi off-line có giá trị hơn.

3 Likes

Em vote Android nhá :smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?