Bấm vào các button thì video chỉ play 1 lần


Trên đây là 1 slide của em, em đang tạo 1 ppt game Olympia. Em có 1 video đếm thời gian để ở dưới, khi nào em bấm vào chỗ điểm số, hoặc mấy ô số 1,2,3,4,… là video nó lại tự động replay. Mấy ô điểm và ô số em có dùng Action để chạy macro ạ.

Vậy cho em hỏi làm thế nào để mà bấm vào mấy ô đó, video nó không bị replay nữa ạ ?
Em xin cảm ơn mọi người, mong mọi người giúp em, em mới tìm hiểu về vba nên chưa thạo ạ.

Mấy ô số 1, 2, 3,… của bạn dùng để làm gì vậy?

3 Likes

Mấy ô đấy em dùng để chạy macro chèn câu hỏi vào từ slide khác vào đấy ạ.

Rõ ràng là khi bạn nhảy đến câu hỏi khác vào thì đồng hồ phải đếm lại chứ, tại sao phải không cho replay video?

1 Like

Dạ vâng em cảm ơn ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?