Back-end web bằng jsp servlet

em có một vấn đề đó là khi mình cần tiến hành thanh toán cho hóa đơn bán hàng thì trang web sẽ chuyển về đăng nhập, đăng nhập thành công thì sẽ chuyển trở lại trang vừa cần yêu cầu đăng nhập là trang thanh toán.
mà h em có nhiều trang khác cũng cần đăng nhập xong phải chuyển về đugns trang gần nhất cần đăng nhập đó
mọi người cho em xin ít hướng dẫn hoặc keyword với ạ

1 Like

lưu url của request trước , kiểm tra xong thì forward …

em dùng set attribute rồi xong remote attribute được rồi bác, có cách set nào khác không ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?