AWS S3: Upload 1 file lên bucket bị lỗi: Access Denied


(MILKY WAY) #1

Em lần đầu sử dụng AWS S3
Muốn upload 1 file lên bucket mà cứ báo lỗi: Access Denied

Mong mọi người giúp đỡ


(Dark.Hades) #2

Bạn dùng CLI hay dùng gì để upload mà báo lỗi đó?


(MILKY WAY) #3

Em đã xử lý được rồi, bucket chưa để ở chế độ Public nên bị vậy.


(Nguyen Ca) #4

để public ai cũng vào được đấy


(MILKY WAY) #5

Vâng, để kiểu này nó dùng tool request đến là tốn rất nhiều tiền cho Aws. Em sẽ điều chỉnh nó


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?