Auto play audio liên tục trong html

Em có câu hỏi mong mọi người giải đáp như sau ạ. Trong file js của em có 1 mảng gồm các tên của audio mà em cần phát, vậy làm sao để file html nó chạy auto và liên tục các file các tên trong mảng ạ ? Em cảm ơn mọi người.

Cái này đơn giản thôi, tạo một HTMLAudioElement object, cách đơn giản nhất là dùng constructor Audio(), sử dụng event ended của nó để biết khi nào file audio đã kết thúc thì play cái tiếp theo rồi bắt đầu play cái đầu tiên. Lưu ý là phải có url của file audio chứ có mỗi cái tên không thì trình duyệt không biết đâu mà phát :slightly_smiling_face:

Tài liệu của MDN về HTMLAudioElement, Audio() và event ended:


Thật ra câu này đã có người hỏi và câu trả lời trên Stack Overflow :V


P/s: Sao không thấy thớt đâu nhỉ :thinking: ?

7 Likes

Em cảm ơn bác nha :3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?