App getword_x64 preventing shutdown

windows-10

(Gia Khang Nguyễn Lâm) #1


Mình bị lỗi này làm sao fix vậy mn.


(Nguyễn Đình Anh) #2

Đó nghĩa là hệ thống đang tắt cái phần mềm đó để tắt hẳn máy thôi :))


(Gia Khang Nguyễn Lâm) #3

Ý là em muốn nó ko hiện cái này thêm lần nào nữa á.


(HK boy) #4

Dòm thấy chữ bkav


(Nguyễn Đình Anh) #5

Có thế đấy là ứng dụng chạy ngầm, tìm và tắt nó là được. Không thì cứ Force Shutdown nếu có


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?