Anh em ở diễn đàn bao lâu rồi

Sẵn tiện mới có thông báo, khoe luôn cho nóng :grin:

5 Likes

Ở diễn đàn từ đầu mùa luôn, nhưng chỉ làm stalker :slight_smile:
Thống kê là mình đã tạo 7 nick ở diễn đàn =))

3 Likes

gần 3 năm, toàn xem chùa thôi à :smile:

2 Likes

Ở diễn đàn là diễn đàn này hay diễn đàn nào? Nếu tính ở diễn đàn này thì tham gia vào March 18, 2016. Còn tính về việc lên diễn đàn online đầu tiên, đâu đó tháng 8 năm 1999, trước sự kiện Y2K.

1 Like

vào từ cuối 2014, hình như lúc đó là 4rum cũng mới thành lập. cũng lâu rồi k hoạt động mấy, chỉ thỉnh thoảng lên đọc bài là chính thôi :smiley:

2 Likes

Cũng từ hồi DNH mới thành lập đến giờ luôn

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?