Angular: Hướng dẫn tích hợp các front-end template vào Jhipster project

Như title, mình mới học front-end, hiện tại mình đang rất rối không biết phải bắt đầu từ đâu để tích hợp các template Angular vào một project Jhipster, fix hết lỗi này lại ra lỗi khác, thật sự chán.
Mình đã thử CoreUI và Creative Tim mà thật sự chưa biết cách làm
Không biết có pro nào từng tích hợp các template front-end không cho mình xin vài guide thông não, có video hay link bài viết thì càng tốt.

Nên học thì bớt dùng mấy cái công cụ kiểu như này, lỗi tùm lum rồi bảo không biết fix

3 Likes

This topic is closed as requested.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?