Angular 6 thật là khủng

Xem cái angular document 6 thật là khủng? Làm sao master nó? và có nên master.
https://angular.io/guide/quickstart

1 Like

Than ôi, Từ angular js sang angular x phải học lại tuốt, có tồn đọng chỉ là các khái niệm!!!

Mình khi bắt đầu học angular đã học từ angular 5, cách đây khoảng 2, 3 tháng. Không biết gì về angular js, cảm nhận về kiến trúc của angularx khá rõ ràng, dễ phát triển. Sử dụng ngôn ngữ typescript rõ ràng mạch lạc, tuy nhiên phiên bản cập nhật liên tục gây ít nhiều khó khăn cho dev.

Cảm giác Angular cập nhật thần thánh quá. 4 5 6 cách nhau quá ngắn @@ học chưa xong là ra cái mới

uh cái router của nó cũng khiếp nhệ, cả tuần rồi mà vẫn chưa nắm được!!!

router bạn coi trong cái tutorial là nắm được, đọc thêm funda sẽ nắm chắc hơn.

Nên anh ạ , học Angular thì chương trình có cấu trúc và mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều =))

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?