Android studio bị lỗi không chạy máy ảo genymotion


Mọi người xem giúp mình với. Mình đã xóa và cài lại nhiều lần vẫn bị lỗi như thế, teamview càng tốt a. Mình cảm ơn trước

Trong Android Studio chọn Invalidate caches/Restart…

1 Like

Bạn có thể chỉ rõ hơn không. Mình k thấy invalidate

Nó nằm ở trong mục File > Invalidate caches/Restart > Trong dialog chọn Invalidate caches and Restart.

1 Like

Nó cũng bị lỗi như thế bạn ơi, còn cách nào khác không

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?