Ẩn userid trên trang https://www2.cbox.ws/*

Em muốn ẩn userid trên trang https://www2.cbox.ws/* nhưng chưa tìm được cách, mong các tiền bối có thể giúp em giải quyết với ạ. Em xin cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?