Alert trong Javascript

Chào mn! hiện tại mình đang làm thử 1 ví dụ đơn giản về gọi trả dữ liệu ajax trong javascript.
Cụ thể, mình có 2 file:

  • home.php: file này chứa ajax gọi đến dữ liệu ở file doc.php bên dưới và alert ra dữ liệu trả về.
    $.ajax({ method: "POST", url: "/doc.php", success: function(result) { alert(result) } })

  • doc.php: <?php echo "abcd" ?>
    Mình có chạy trên pc thì alert ra abcd đúng như dự kiến, nhưng trên mobile thì lại alert ra như hình dưới. Mình sử dụng tor service và tor browser, không phải surface web. Mn ai biết giúp mình với ạ. Mình cảm ơn

Bạn dùng tor để test web?

2 Likes

Không bạn. Nhưng mình thấy vậy nên tò mò hỏi để biết thêm. Nhỡ đến lúc cần dùng tới

Trình duyệt Tor sẽ loại bỏ một số thứ “nguy hiểm” nhúng trong trang web để tránh chủ trang web có khả năng nhận dạng người dùng (tất nhiên không bàn đến người dùng tự nguyện cung cấp thông tin qua quá trình đăng ký/ đăng nhập).

Ngoài ra, để cài đặt Ajax cho chuẩn, bạn cũng phải tham khảo Cross-Origin Resource Sharing và chỉnh chọc chứ dùng Ajax hết sức thô sơ, đơn giản như trước đây sẽ có nhiều vấn đề với các phiên bản trình duyệt phát hành từ 2020 trở đi.

Trang web của bạn phải được chạy với SSL (https màu xanh mà không bị cảnh báo ấy) thì JavaScript có thực hiện request mới chạy được tạm ổn. Còn với http bình thường trình duyệt Tor sẽ loại bỏ một số chức năng, bị lỗi như bạn là bình thường.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?