Ajbcajkc kakadjk ná

mọi người cho e hỏi nguyên lý bảng tham số điều khiển có vai trò như thế nào trong việc xây dựng và hoạt động của hệ điều hành?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?