Add tomcat vào trong netbeans bị lỗi

Em add tomcat vào trong netbeans nó báo lỗi là sao hả các bác

Glassfish có sẳn trong netbean mà bạn cần gì add tomcat chi nữa. Khi bạn chạy là nó tự mở lên rồi

e học java web tưởng phải add tomcat

chắc lúc đầu bạn ko chịu cài server tomcat , chạy lại cái file install của netbean rồi chọn thêm server tomcat lúc cài đặt là được…

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?