Add thư viện trên eclipse

java

(Nobita) #1

Mình đang gặp vẫn đề này, không biết làm thế nào.

Mình đã tải thư viện ở đây:
https://github.com/dungkhmt/OpenCBLS (định dạng jar)

Giờ mình muốn add vào eclipse để sử dụng. thì phải làm thế nào, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.


(Nguyễn Đình Anh) #2

https://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://stackoverflow.com/questions/3280353/how-to-import-a-jar-in-eclipse&ved=2ahUKEwjNpILQsrjgAhWM-2EKHQ-CCyoQFjAEegQIDRAY&usg=AOvVaw2284MSgFMgDtnIA1laDB-w

Link này chăng ??


(Nobita) #3

mình đã làm thư nhưng khi sử dụng một số hàm trong thư viện thì không được bạn ơi.


(SITUVN.gcd) #4

Vì nó không có thôi, hay thêm nhầm phiên bản cũ?


(Nobita) #5

cám ơn bạn, mình sửa được rồi, do một chút lỗi trong quá trình nén file .jar nên không được


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?