Add dữ liệu từ form (reactjs) với axios.post nhưng dữ liệu truyền lên bị rỗng

mọi ng cho e hỏi form truyền dữ liệu của e tạo như này đúng chưa mà sao dữ liệu truyền lên cứ bị rỗng ạ

“Truyền lên” bị rỗng tại browser hay controller của server nhận giá trị null vậy bạn?

1 Like

Tuyệt vời, mình cũng định hỏi câu này nhưng đã có bạn hỏi thay. Theo mình, nếu đã lập trình web mà không biết chắc được trình duyệt có POST lên được server hay chưa so với tình huống không bắt được/ xử lý/ lưu được dữ liệu đã POST lên thì… nên học lại căn bản từ đầu, vì “anh đi xa quá, anh đứt bóng luôn áh” :smiley: Túm lại: phải đọc về giao thức HTTP để hiểu được các method của nó như GET, POST, PUT, DELETE trước khi bắt tay vào cái gọi là “lập trình web”, còn không thì như bay trên… ngọn cây.

Nắm được các method kia rồi thì cũng phải nắm được nó truyền đi trên mạng, thì làm sao theo dõi để biết nó đã đi, đến thế nào, log, tracking các kiểu, từ đó mới biết vấn đề thực sự ở đây là gì, rồi thì mới gỡ được, chứ xông vào gỡ một thứ không manh mối để hy vọng nó bớt rối, e rằng thua.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?