Abp boilerplate user logout và bị stop service sau một lúc login

Chào mọi người mình có vấn đề cần trợ giúp.
Việc là web mình sử dụng framework của abp boilerplate nhưng hiện tại nó hay bị logout sau một khoản thời gian ngắn đồng thời service cũng bị stop do user đã logout.
Mỗi lần vậy phải đăng nhập lại. Mình có research nhiều, chỉnh ispersisten và chỉnh timeexpire cho các provider các kiểu nhưng vẫn ko đc.
Có ae nào từng bị và có cách khắc phục giúp mình với. Cám ơn nhiều

User bị log out khi đang thao tác hay là log out khi idle?

Nếu log out khi idle thì bạn nghiên cứu Hearbeat Design Pattern nhé

4 Likes

Thank bạn, đúng là bị logout khi idle. Mình sẽ nghiên cứu cách bạn chỉ xem có giải quyết đc hok

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?