About the fun category


(Lê Trần Đạt) #1

Khu vực giải trí. Post hình ảnh, video, nói chuyện linh tinh.


Hiện giờ thì chưa có luật lệ gì đặc biệt, nhưng mà sẽ có, đảm bảo có.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?