About the fun category

Khu vực giải trí. Post hình ảnh, video, nói chuyện linh tinh.


Hiện giờ thì chưa có luật lệ gì đặc biệt, nhưng mà sẽ có, đảm bảo có.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?