8 lời nói dối của lập trình viên

Cuộc sống của một lập trình viên rất thực tế, tạo ra những sản phẩm và những chức năng chạy được, giúp ích cho đời, giúp ích cho cuộc sống. Tuy nhiên không phải không có những góc khuất, chính xác hơn là những nỗi khổ tâm của anh em lập trình mà nói hay không nên nói đều có sự bế tắc của riêng họ. Dù sao thì cuộc sống mà, ai chẳng có dăm ba lần nói dối, nói xạo, thảo mai cho anh em đồng nghiệp hay khách hàng vui vui một xíu nhỉ

Dưới đây là 8 điều nói dối thường gặp nhất mà mình thấy được, đôi khi mình cũng vậy mà

Nếu có lời nói dối kinh điển nào hay hơn thì anh em để lại dưới bình luận nhé!

#ntechdevelopers

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?