8 cách tiếp cận hiệu quả để trở thành một kỹ sư lập trình

8 cách tiếp cận hiệu quả để trở thành một kỹ sư lập trình

  1. Tìm một người hướng dẫn

  2. Đọc, đọc, đọc thật nhiều

  3. Thực hành, thực hành thật nhiều và làm theo những best practices

  4. Chia sẻ kiến thức cho người khác

  5. Thử mở rộng nền tảng kiến thức của bạn thử xem

  6. Luôn tích cực chủ động

  7. Nắm chắc hiểu rộng nghiệp vụ trong dự án

  8. Dừng lại và hãy nghỉ ngơi

http://blog.ntechdevelopers.com/8-cach-tiep-can-hieu-qua-de-tro-thanh-mot-ky-su-lap-trinh/

6 Likes

Cảm ơn cậu đã chia sẻ article thú vị này nhé :+1:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?