5 Phút tiếng Anh mỗi ngày - P4

Haha. Sai 1 câu mà ăn thua gì @Kido. Có mấy ai đúng hết được đâu. Hôm sau ráng lên tý nữa là được nhé :wink:

1 Like

@anlamsaoduoc lần đầu tham gia topic mà đúng tới 5 câu là khá pro rồi đó nha :smile:

@Le_Dinh_Huy hôm nay tiến bộ zữ trời :stuck_out_tongue_winking_eye:

Câu 1: Jane is on holiday. He … to Italy.

b) has gone

Câu 2 : Every thing is going well. We … any problems so far

c) haven’t had

Câu 3 : Sarah has lost her passport again. It’s the second time this …

a) has happened

Câu 4 : You are out of breath. …?

b) Have you run

Câu 5: Where’s book I gave you ? What … with it ?

b) have you been doing

Câu 6: Robert … away two or three times a year.

c) usually goes

1 Like

Sai 3 câu, xuống phong độ rồi, mai phải lấy lại phong độ mới được.

1 Like

@tuancoi2506 Hôm nay tuấn mà nghe a Đạt là được rồi đó. Hì, kiểu này chơi xổ số chắc không bao giờ trúng :slight_smile:

Hnay thì mình dậm chân tại
chỗ,vẫn 4 câu :smiley:

1 Like

kiểu j mai hay mốt chả dc cái giải đặc biệt.hihi

1 Like

Sai sạch sành sanh luôn :smiley:

1 Like

@minh_vu_03 Vũ đúng tới mấy câu lận mà. :smile:

Sai câu mà a Đạt nói rồi :frowning:

2 Likes

Hi. K sao. Hôm nay a Đạt thắng rồi. Mai cố gắng lên cho a Đạt bớt tự tin cái coi :wink:

1 Like

Trời ơi, câu đó chắc chắn phải là what have u done, em rõ câu này lắm, em nói câu này mỗi ngày ấy, không lẫn đâu được, mà del nhầm đáp án
Cái số ông trời không cho được tuyên dương

2 Likes

@nhatlonggunz haha. Tiếc quá, vậy cũng đáng được tuyên dương lắm rồi. Hôm sau để ý cẩn thận hơn nữa nhé. Làm xong vẫn sửa được mà cho tới khi có đáp án thì thôi ấy :wink:

2 Likes

Vẫn sai 1 câu :frowning:
Thôi thì học anh @ltd sai biểu diễn 1 hôm vậy, mấy hôm nữa quyết soán ngôi :smile:

3 Likes

Sai nhiều quá trời luôn :frowning: , giờ mới đi nhâu về k tự chữa bài của mình đc

2 Likes

Hi. Đi nhậu về mà vẫn vào xem kết quả là đáng tuyên dương lắm rồi đó :smile:

2 Likes

Đã bảo mà, phải sống là phải tin tưởng :trollface:

:thumbsup:

Có tinh thần học tập giống anh, lâu lâu sai biểu diễn tí thôi :smile:

Sau này mọi người cứ lấy bài của anh để làm chuẩn nhé :trollface:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?