5 Phút tiếng Anh mỗi ngày - P3

@nhatlonggunz Bạn kiểm tra lại đi. bạn sai câu 1 ấy :blush:

hic, đề có 6 câu em sai 1 câu còn 5 câu :cry:

1 Like

À quên. hihi mình nhầm cứ tưởng có 5 câu, bạn làm sai 1 câu còn 4 câu. hì, sò zi :wink:

1 Like

Hôm nay làm đúng thêm đc 1 câu nữa ,hy vọng
mai cũng như vậy :smile:

2 Likes

@quangtran Á à, hôm sau hỏi lập trình coi thử em trả lời đúng không :smiley:

@nhatlonggunz :cry:

@RoVio có tiến bộ haha, có nhận xét gì về chương trình này không? Cần làm gì để nâng chất lượng lên ?

3 Likes

I was right Haha!! Dụ mình mà dễ à :smile: nhưng sai 3 câu …:((

2 Likes

Được những 50%. Cheer :stuck_out_tongue:

2 Likes

Có tiến bộ,

Off-topic: nhớ bạn này cời cái gì tắm mưa ở đâu nè :smiley:

2 Likes

lập trình thì e lơ mơ lắm :frowning: hồi cấp 3 e cũng thi Tin nhưng lúc đấy chỉ học pascal thôi, nhưng cơ bản thì khá giống c nên xem mấy video của a cũng dễ hiểu :smile:

2 Likes

Em cũng mới tham gia chương trình anh ạ.
Hiện tại em thấy chương trình của anh rất2 hay,còn “làm gì để nâng chất lượng lên” thì sử dụng 1 tgian nữa em mí biết và đóng góp ý kiến được anh ak…hehe
:blush:

2 Likes

Câu 1: Tom … the light in the sitting room but it has broken again now.

a) mended

Câu 2
A. … any good films recently ?
B. Yes, last week I saw a really good one.

a) Did you see

Câu 3 Jack enjoyed his game of pool with me last week. He… it before

c) didn’t play

Câu 4 When we got to Lucy’s house she was looking out of the window for us. She … for us for an hour.

b) had been waiting

Câu 5:
A. Why didn’t you come and see me when you were here last month
B. I … your address with me. I am sorry!

c) didn’t have

Câu 6: We … to the cinema every saturday, but now we go once a month.

b) were used to go

2 Likes

Cái này phải là have you seen vì có chữ recently đó @Kido. hoy đi nha :smile:

2 Likes

@Kido ơi. Phần 3 này có đáp án rồi đấy kido vào xem mình đúng sai chỗ nào nhé. Hôm sau nếu vào sớm được thì bạn vào thảo luận với mọi người cho vui nhé. Hì

Câu 1: Tom ...... the light in the sitting room but it has broken again now.
Câu này rất dễ nhầm lẫn. Hành động " sửa bóng đèn " đã kết thúc trong quá khứ và không có thời điểm xác đinh nên ta nghĩ đến thì hiện tại hoàn thành. Tuy nhiên ta không được sử dụng thì hiện tại hoàn thành nếu tình trạng vấn đề đã thay được đổi hay bị khác đi, cụ thể trong trường hợp này là " bây giờ nó đã bị hư trở lại " vì vậy ta phải sử dụng thì quá khứ đơn

a) mended Đúng theo cấu trúc thể khẳng định của thì quá khứ đơn ( S + V2 / V.ed + ......)

b) has mended Sai, đây là cấu trúc câu thì hiện tại hoàn thành

c) has been manding Sai, đây là cấu trúc câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Câu 2 :

A. ........ any good films recently ?
B. Yes, last week I saw a really good one.

Câu này mình có thể sử dụng từ " recently " để nhận dạng đây là câu hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động đã xảy ra không có thời điểm cụ thể.

a) Did you see Sai, đây là cấu trúc thì quá khứ đơn

b) do you see Sai, đây là cấu trúc thì hiện tại đơn

c) Have you seen Đúng theo cấu trúc thể nghi vấn trong thì hiện tại hoàn thành ( Have/ has + S + PP +...)

Câu 3 : Jack enjoyed his game of pool with me last week. He.......... it before

Đây là câu quá khứ hoàn thành để diễn tả hành động hoàn tất trước một thời điểm hoặc một hành động khác trong quá khứ. Cụ thể trong trường hợp này hành động " không chơi " diễn ra và kết thúc trước thời hành động " thích thú với trò chơi ". Và cả hai hành động này đều đã kết thúc trong quá khứ " tuần trước "

a) hadn't played Đúng theo cấu trúc thể phủ định của thì quá khứ hoàn thành ( S + hadn't + PP + ....)

b) hasn't played Sai, đây là cấu trúc câu thì hiện tại hoàn thành

c) didn't play Sai, đây là cấu trúc câu thì quá khứ đơn

Câu 4 : When we got to Lucy's house she was looking out of the window for us. She ...... for us for an hour.

Đây là câu quá khứ hoàn thành tiếp diễn để diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác hay 1 thời điểm trong Quá khứ và nhấn mạnh tính tiếp diễn. Cụ thể trong trường hợp này, hành động " đợi " đã diễn ra trước thời điểm " khi chúng tôi đến " và nhấn mạnh tính tiếp diễn " trong 1 giờ "

a) has been waiting Sai, đây là cấu trúc câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

b) had been waiting Đúng theo cấu trúc thể khẳng định của thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn ( S + had been + V.ing + ....)

c) was waiting Sai, đây là cấu trúc câu thì quá khứ tiếp diễn

Câu 5:

A. Why didn't you come and see me when you were here last month
B. I .......... your address with me. I am sorry!

Đây chỉ đơn giản là thì quá khứ đơn dựa vào thời điểm đã xác định " last month ".

a) wasn't having Sai, đây là cấu trúc câu thì quá khứ tiếp diễn.

b) haven't had Sai, đây là cấu trúc câu thì hiện tại hoàn thành

c) didn't have Đúng theo cấu trúc thể phủ định thì quá khứ đơn

Câu 6: We .......... to the cinema every saturday, but now we go once a month.

Câu này diễn tả 1 sự việc thường xuyên diễn ra trong quá khứ " đi xem phim vào mỗi thứ 7 hàng tuần " nhưng hiện tại thì không còn nữa " chỉ xem 1 lần trong 1 tháng thôi " vì vậy ta dùng " used to "

a) used to go Đúng như đã nói ở trên

b) were used to go Sai, " were used to " được dùng để nói về những thứ quen thuộc với chúng ta hoặc dễ dàng đối với chúng ta ở quá khứ. 
Ex: When we lived in Bangkok, we were used to hot weather.
" Khi chúng tôi sống ở Bangkok, chúng tôi đã quen với thời tiết nóng "

c) were going Sai, đây là cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn không sử dụng được trong trường hợp này.

đây là đáp án

3 Likes

ok man, nhờ fb bít có p4 mới đi lục lại p3 làm đó, sai tè le hà :smile:

1 Like

This topic is now unlisted. It will no longer be displayed in any topic lists. The only way to access this topic is via direct link.

This topic is now listed. It will be displayed in topic lists.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?