5 Phút tiếng Anh mỗi ngày _ P8

E dịch nôm na là “khi gặp người nổi tiếng thì xin chụp ảnh” nên chọn when luôn. Ngoài ra, theo a làm thì đó là câu điề kiện loại 0.

Cấu trúc câu điều kiện loại 0 dùng để diễn đạt những sự thật tổng quan, những dữ kiện khoa học luôn luôn xảy ra với một điều kiện nhất định. Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại 0 là câu điều kiện hiện tại luôn có thật.

Thấy k ổn lắm. e làm theo cảm tính , hihihih

2 Likes

Câu này là: Khi nào mày gặp người nổi tiếng thì nhớ xin chữ ký :smile: Loại 1 loại 2 nhức đầu lắm hehe. Câu này anh nói + nghe nhiều thành quen thôi ^^

2 Likes

Đáp án có rồi đây :wink: @duchack_bkp, @White_Mask, @quangtran, @Kido, @PhoPhaoHoa, @tranhuanltv, @nhatlonggunz, @dailammoc, @slaomoking, @smookiekins_2

Câu 1: Rebeca and I …coffee with Sam at 11 o’clock tomorrow. Do you wan’t to come ?

Câu này việc " Rebeca và tôi sẽ đi uống cà phê với Sam lúc 11 giờ ngày mai " là đã được lên kế hoạch hay dự định trước vì vậy ta chọn thì hiện tại tiếp diễn . Tuy nhiên ta cũng có thể chọn be going to vì việc đi uống cà phê đó cũng đã được người nói quyết định trước thời điểm nói rồi

a) are having Đúng theo cấu trúc thể khẳng định của thì hiện tại tiếp diễn ( S + is/ are / am + V.ing +…)
b) were going to have Sai. “Were” dùng để nói trong quá khứ, sự việc này đang nói về tương lai
c) are going to have Đúng theo cấu trúc ( be going to ) ở tương lai.

Câu 2 : I don’t think that shirt … me. It looks too small.

Câu này rất đơn giản. Ở câu này có " think " nên chúng ta dùng " will " ( có trường hợp " think " đi với cả " going to " như đã nói ở câu 3 phần 7 )

a) will fit Đúng như đã nói ở trên
b) shall fit Sai. " shall " không đi với chủ từ " it " (Ở câu này chủ từ " That shirt " tương đương với chủ từ " it " )
c) fits Sai. Đây là cấu trúc thì hiện tại đơn không dùng được trong trường hợp này.

Câu 3 : We … very hungry after the match, so let’s take some food with us

Câu này là dự đoán về tương lai " Chúng ta sẽ rất đói sau trận đấu " và với chủ từ " We " thì cả " will "" shall " đều dùng được

a) shall be Đúng như đã nói ở trên
b) will be Đúng như đã nói ở trên
c) are Sai. Đây là cấu trúc thì hiện tại đơn không dùng được trong trường hợp này.

Câu 4 : Let’s go and look round the hotel when … all our suitcases in our room.

Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành sau từ " when " để diễn tả một hành động phải được hoàn tất trước khi hành động khác xảy ra. Cụ thể trong trường hợp này " Hành động cất tất cả hành lý vào phòng " phải được hoàn tất trước hành động " đi và thăm quan khách sạn ".

a) we put Sai. Đây là cấu trúc thì hiện tại đơn
b) we will put Sai. Sau " when " không sử dụng " will " ( trong nửa câu chứa " when " )
c) we have put Đúng theo cấu trúc thể khẳng định của thì hiện tại hoàn thành ( S + have/ has + PP +…)

Câu 5: please take all your belongings with you when … the train.

Câu này quá dễ dàng. Chúng ta biết sau " when " không dùng từ " will " ( trong nửa câu chứa " when " ). Vì vậy dựa vào đáp án ta có thể tìm ra câu trả lời đúng.

a) you leave Đúng do cả b) và c) đều sai rồi :wink: ( vậy cho nhanh )
b) you will leave Sai. Câu này chứa " will "
c) you will have left Sai. Câu này chứa " will "

Câu 6: … you see anyone famous in Hollywood, ask for their autograph

Đây cũng là một câu dễ. Trong tương lai, đối với những việc đã chắc chắn xảy ra thì chúng ta dùng " when ", còn đối với những việc có thể sẽ xảy ra thì chúng ta dùng " if ". Trong câu này việc " gặp người nổi tiếng nào ở Hollywood " là có thể xảy ra chứ không chắc chắn. Vì vậy chúng ta dùng " If "
.
a) If Đúng như đã nói ở trên
b) When Sai

3 Likes

Đã có đáp án, hôm nay không thèm sai biểu diễn nữa nha :trollface: Sau này các bạn cứ lấy bài của Đạt làm chuẩn nhé :smile:

2 Likes

Sai mất 1 câu rưỡi :frowning:

2 Likes

Nhiệt liệt tuyên dương anh Đạt nào mọi người ơi :wink: :sunflower: :sunflower: :sunflower: :sunflower: :sunflower: v :sunflower: :sunflower: :sunflower: :sunflower: :sunflower:

3 Likes

@dailammoc Có vụ câu rưỡi nữa hả :smile:

2 Likes

Câu có 2 đáp án mà trúng 1 thì vẫn tính một nửa chớ :stuck_out_tongue:

2 Likes

Lại rớt, bùn ~~~~~~~~~~~~~~~

2 Likes

@tuancoi2506 đừng bùn mừ. Ráng lên, sắp thắng rồi :blush:

2 Likes

Hix, mình tài năng quá xá :sunny:

3 Likes

sai 1 câu :cry::cry::cry:

2 Likes

huhu, công sức 2 phần ngồi đánh máy như điên

2 Likes

Hi. Coi như đây là cơ hội luyện gõ bàn phím đi @nhatlonggunz

2 Likes

@Nhim_Xu mổ cò vậy mà được 8 bài rồi, giỏi thế :smiley:

1 Like

This topic is now unlisted. It will no longer be displayed in any topic lists. The only way to access this topic is via direct link.

This topic is now listed. It will be displayed in topic lists.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?