2+ năm KN – Apply ngay vị trí Senior DevOps Engineer

Bạn đã bắt kịp xu hướng DevOps chưa?

Tại TMA, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí SENIOR DEVOPS ENGINEER chỉ với:

:tickets: Ít nhất 2 năm KN trong việc tự động hóa build, deploy và cấu hình sản phẩm

:tickets: Thông thạo một trong các ngôn ngữ lập trình (Python, Ruby, Shell, …)

:tickets: Có kinh nghiệm làm việc với các CD/CI Tools (Jenkins…)

:tickets: Tiếng anh lưu loát

Nếu bạn đủ các điều kiện trên, đừng ngại ngần apply ngay :sunny: :sunny: :sunny:


:arrow_right: Thông tin JD chi tiết: https://goo.gl/dJCroh

:arrow_right: Ứng tuyển trực tiếp theo link JD hoặc gửi CV về: [email protected]

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?