2 cọng bún lại bảo trì cùng ngày

https://canhme.com/tin-tuc/dut-cap-quang-bien/

P/S: Có category sad hay angry không? Để fun mà chả funny gì cả… :rage:

1 Like

Riết rồi quen luôn, mất cảm giác :expressionless:

1 Like

chỉ cuối tuần thôi đúng không, thế còn đỡ.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?