Xin tư vấn chọn trường và chọn ngành học

Xin chào mọi người, hiện em đang là học sinh 12 và sắp thi đại học. Sở thích của em là Camera Technology, cụ thể hơn là em thích tìm hiểu cách một chiếc máy ảnh hay camera điện thoại hoạt động, cách mà một tín hiệu hình ảnh được camera xử lý, hệ thống quang học,… Do đó tương lai em muốn được làm việc liên quan đến nó, như phát triển ứng dụng camera cho điện thoại (giống như việc Google làm với thuật toán cho Google’s Pixel Camera của họ). Em nghĩ để master trong lĩnh vực này, em cần phải đi du học và làm việc cho những công ty sản xuất điện thoại nước ngoài một thời gian. Khả năng học của em thì em khá tự tin có thể đậu được ngành cao nhất Bách Khoa Hà Nội, nhưng bên cạnh đó, em cũng nhận được học bổng 100% của FPT. Vậy theo mọi người, em nên chọn Bách Khoa Hà Nội hay FPT, và em nên học ngành học gì ạ?

2 posts were merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?