Về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Apache Trafodion

Có ai biết cách cài đặt Trafodion trên Window không ạ? Có ai từng cài chưa ạ?

This project has retired.

1 Like

mình tưởng nó retired về việc phát triển thêm, còn về việc sử dụng liệu còn được không ạ?

Có mã nguồn và dữ liệu, tải về tự vọc.
http://archive.apache.org/dist/trafodion/

1 Like

đọc rồi chứ ạ. Hiện tại mình đang lỗi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?