Tư vấn ngành và trường đại học để chọn nơi phù hợp để học

Khả năng: Tiếng Anh và Toán ở mức độ tốt. Có thể thông hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh.
Có tự học c++; sql; python;html;css;js
Thích đọc sách và học kiến thức mới
E có tự tìm hiểu một số con đường và hiểu được trong tương lai sẽ cần học gì và sẽ gặp những trở ngại nào
Gia đình e có thu nhập mức trung bình và có thể chi trả mức học phí 50tr/năm
Nhu cầu và mong muốn trong tương lai: Ước mơ trở thành 1 machine learning engineer hoặc 1 full stack developer
Mong muốn một môi trường học tốt; chất lượng giảng dạy tốt có cơ hội được du học và làm vc bên nước ngoài. Giảng viên tốt hỗ trợ học sinh trong việc nghiên cứu
Các anh chị có thể recommend cho e một số trường và ngành thỏa mãn điều kiện trên được không ạ
Hiện tại nguyện vọng 1 của e đang là Khoa học máy tính CNTT CLC của ĐH QG Hà Nội

3 posts were merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?