Tư vấn chọn trường, chọn ngành

Mọi người cho em hỏi năm nay em thi đại học, em thi CNTT thì nên chọn ngành nào ổn ạ và em định vào HUTECH mọi người tư vấn và review giúp em với ạ.
em cảm ơn.

1 Like

có bài tư vấn ngành nghề chon trường bơi vào đây ghim ngay đầu trang, bạn vào đấy mà tìm hiểu !!

1 Like

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?