Thi đh tầm 21 điểm, muốn theo ngành cntt thì nên vào trường nào?

Năm nay em thi đh điểm của em tính được tầm 21đ, em muốn theo ngành cntt thì nên vào trường nào ạ em đang phân vân đh fpt ạ ai cho em xin cái review về trường với ạ và khoa cntt ở Hanu ạ

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?