Thay đổi hình nền background trong HTML

Mình mới bắt đầu học HTML tới phần thay đổi ảnh nền mình làm như bên dưới nhưng không thay đổi được. Mong mọi người giúp đỡ xem mình sai chỗ nào

<html>
<head><title> Học HTML </title></head>
<body background = "‪‪C:\Users\duong\Pictures\download.jpg">

Buổi học HTML đầu tiên

</body>
</html>
1 Like

mình cũng mới học,mình nghĩ bạn nên dùng thẻ div và viết css cho nó

cho mình hỏi là file html bạn có lưu trung với file image không vậy.
Nếu không cùng thì không thể được.
Cách tốt nhật là bạn tạo 1 thư mục chứa cùng file html và file ảnh.

1 Like

vẫn không được anh ơi

http://www.w3schools.com/tags/tag_body.asp

anh mới coi lại html5 thì thuộc tính đó không còn được hỗ trợ nữa rồi.

1 Like

Em dùng dấu ngoặc kép hay cặp nháy đơn vậy?

1 Like

Dấu ngoặc kép anh ơi :grinning:

Thử code này xem:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
</head>

<body background='file:///C:/Users/Administrator/Desktop/tam1/Blue_Tiger_Im_IMG_9450.jpg'>
The content of the document......
<br/>
http://www.w3schools.com/tags/tag_body.asp
</body>

</html>

vẫn không được anh à

P/S: Sẵn anh cho em hỏi <!DOCTYPE html> có ý nghĩa gì vậy :grin:

Em làm được rồi mọi người ơi do sai đường dẫn. Đường dẫn đúng là: "C:/Users/duong/Pictures/download.jpg"
Cảm ơn 2 anh nhiều nhe. Khi nào có thắc mắc thì em lên đây làm phiền tiếp nữa :smile:

1 Like

câu hỏi về thì em tham khảo link này

http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp

Hiểu nôm nà là đánh dấu cho trình duyệt biết sẽ thể hiện nội dung này lên màn hình.

1 Like

Sửa lại đường dẫn URL, do file hình đặt cùng thư mục với file HTML. Gán cứng kiểu này riết tạo thành một thói quen không tốt.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
</head>

<body background="Blue_Tiger_Im_IMG_9450.jpg">
The content of the document......
<br/>
http://www.w3schools.com/tags/tag_body.asp
</body>

</html>

À với lại hạn chế dùng mấy cái attribute của HTML. Nếu CSS có hỗ trợ thì dùng của CSS. Ở trường hợp này bạn nên viết CSS và sử dụng background-image để làm. CSS là gì thì bạn coi trên W3School có.

1 Like

Hi, lấy đường dẫn tuyệt đối của HDH vậy thì sau này upload lên web lại … hỏng đấy bạn. Bạn tìm hiểu thêm về đường dẫn tương đối nhé (nên đặt file ảnh + html trong 1 prj folder cha)

1 Like

Dùng đường dẫn tương tối bạn nhé

1 Like

Em nên chuyển sang dùng đường dẫn tương đối, khi up lên host hay bê đi bất cứ đâu cũng không bị lỗi. Ví dụ em có một folder như sau:

Lúc này nếu em viết css inline trực tiếp cho thẻ body của file index.html, và tấm hình background nằm trong folder images thì code sẽ như sau:
<body style="background:url('images/background.jpg') no-repeat center top;">
Nếu viết css extend và file style.css nằm trong folder css thì code sẽ như sau:
body{ background:url('../images/background.jpg') no-repeat center top; }
Lý do có dấu …/ trước images là do … nghĩa là đi ra ngoài 1 thư mục, đồng nghĩa với ra ngang cấp với file index.html, rồi từ đó mới quay ngược lại vào folder images. Ví dụ trong total commander và winrar cũng dùng ký hiệu này để chỉ đi ra ngoài 1 thư mục cha:

1 Like

A post was merged into an existing topic: Topic chứa các reply được cho là off-topic - version 2

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?