Tại sao phải khai báo file .h vào file.c?

Vd e có 1 file là abc.h và abc.cpp , trong abc.h thì e khai báo prototype ,trong abc.cpp thì e định nghĩa các hàm trong đó , mọi người cho e hỏi là tại sao lại phải include cái file abc.h vào abc.cpp vậy ?? , có phải đây như là cầu nối 2 file này lại ko ạ , bởi vì khi mình include abc.h trong file main.cpp thì mình chỉ include abc.h ,hay có nghĩa là mình chỉ thêm vào là các prototype trong abc.h thôi chứ nhỉ

Có một topic tương tự rồi :blush:

Bạn có thể nghiên cứu thêm ở đây, tài liệu này viết rất rõ về vấn đề này

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?